COM :

BANK:……………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN:………………………………………………………………………………………………………………………….
POSIADACZ RACHUNKU:……………………………………………………………………………………………………………………
NR ZAMÓWIENIA:…………………………………………………………………………………………………………..
IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA:…………………………………………………………………………………………………….
TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………………………………………………….


ZWROTU PIENIĘDZY DOKONUJE SIĘ TYLKO NA KONTO BANKOWE I & nbsp; PAUZA JEANS ONLINE & nbsp; NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEOTRZYMANE PŁATNOŚCI W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWYCH DANYCH ZAMÓWIENIA LUB KONTA BANKOWEGO!

 

REKLAMACJE:
Reklamacje z tytułu wad fabrycznych uwzględnianie są tylko w dniu otrzymania przesyłki przez klienta. Aby tego dokonać, należy nas powiadomić telefonicznie lub e-mailem o wszelkich  wadach w ciągu dnia kalendarzowego, w którym dostawa została zrealizowana.

Produkty nie są objęte gwarancją, a w przypadku niespełnienia powyższych warunków żadne reklamacje nie będą uznawane.

 

Bułgaria, 5250 Swisztow,ul. Nikola Petkow 5

E-mail: pausejeans@gmail.com, telefon: +359 885 360218